Недержавні пенсійні фонди: сьогоднішній погляд в майбутнє

Михайлов А. В., Ткач А.И..


 

 

СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО ПРОЧИТАВШИ КНИГУ ВИ ЗНАЙДЕТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
• Навіщо потрібні недержавні пенсійні фонди?
• Як накопичувати та не втратити свої заощадження на старість?
• Чи треба мати справу з недержавним пенсійним фондом (НПФ)?
• Яким чином держава здійснює контроль та нагляд за діяльністю НПФ?
• Звідкіля НПФ бере кошти на виплату недержавних пенсій?
• Які гарантії збереження, примноження та повернення пенсійних накопичень у НПФ?
• На що потрібно звертати увагу при виборі свого НПФ?
• В чому сенс участі для робітника та роботодавця у професійній пенсійній системі?
• Як створити корпоративну пенсійну програму та впливати на персонал підприємства?
• Як розрахувати майбутню пенсію?
• Де взяти кошти на фінансування пенсійної програми?

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ: сьогоднішній погляд у майбутнє

Завантажити книгу: Частина 1

Завантажити книгу: Частина 2

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА З
ВСТУП 5
1. НАВІЩО ПОТРІБНІ НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ? 8
1.1. Накопичувати, заощаджувати або? 8

1.2. Спочатку заплатіть собі
9
1.3. Економічна безпека людини 11
1.4. Ощадні та інвестиційні інструменти для формування накопичень 14
1.5. Зарубіжний досвід систем пенсійного забезпечення громадян 16
1.6. Місце і роль недержавних пенсійних фондів у соціальному забезпеченні громадян та розвитку економіки 22
1.7. Стан і розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні 28

1.8. Дореволюційний досвід пенсійного забезпечення в Україні
30
1.9. Сучасний стан пенсійної системи України 33
1.10. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні — об'єктивна необхідність 38
1.11. Варіанти реформування пенсійної системи України 42
1.12. Мета і орієнтири пенсійної реформи в Україні. «Пенсійний пиріг» громадян до і після проведення пенсійної реформи 47
1.13. Недержавні пенсійні фонди у формуванні «пенсійного пирога» українця 50
2. ДЕРЖАВА І НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ 57
2.1. Зміст і принципи діяльності з недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) 57
2.2. Концепція державної політики щодо регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні 61
2.2.1. Аналіз цілей регулювання НПЗ 63
2.2.2. НПЗ як система відносин 66
2.2.3. Суб'єкти та об'єкти регулювання в системі НПЗ 67
2.2.4. Соціальні аспекти діяльності НПФ 73
2.2.5. Необхідність взаємодії Уповноваженого органу в сфері НПЗ з іншими державними органами 74
2.2.6. Загальне місце Департаменту пенсійного страхування (ДПС) Уповноваженого органу в системі пенсійного забезпечення громадян України (модельне бачення) 75
2.3. Практика державного регулювання і контролю діяльності з недержавного пенсійного забезпечення 77
2.3.1. Законотворчий процес по НПЗ і НПФ в Україні 77
2.3.2. Організаційно-правова форма і регламентація діяльності НПФ 85
2.3.3. Державний контроль і нагляд за діяльністю НПФ в Україні 85
2.3.4. Оподаткування діяльності з НПЗ в Україні 89
3. ЯК ПРАЦЮЮТЬ НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ 93
3.1. Зміст і принципи діяльності системи НПЗ, створеної за участі НПФ 93
3.1.1. Концепція «пенсійного дому» в системі НПЗ 93
3.1.2. Загальна схема формування пенсійних накопичень і здійснення пенсійних виплат у НПФ (Як утворюється недержавна пенсія?) 96
3.1.3. Обґрунтування необхідності інвестування пенсійних внесків 99
3.1.4. А навіщо потрібно інвестувати через НПФ? 105
3.1.5. «Трикутник сили» — основа успішного функціонування системи НПЗ, збереження, повернення та збільшення пенсійних накопичень НПФ 108
3.2. Недержавні пенсійні фонди. Функції, структура, типи і види НПФ в Україні 111
3.3. Спеціалізовані компанії і банки, що здійснюють діяльність по НПЗ і наданню фінансових послуг разом із НПФ 116
3.3.1. Компанія з управління недержавним пенсійним фондом (Адміністратор Фонду) 119
3.3.1.1. Умови утворення і зміст діяльності компанії з управління НПФ 119
3.3.1.2. Особливості ведення персоніфікованого обліку в системі НПЗ 123
3.3.2. Компанія з управління пенсійними активами 125
3.3.2.1. Структура пенсійних активів, можливі напрями їхнього розміщення і використання 125
3.3.2.2. Зміст діяльності та умови утворення компанії з управління пенсійними активами НПФ 126
3.3.3. Банківська установа-зберігач НПФ 130
3.4. Особливості інвестиційної діяльності в сфері недержавного пенсійного забезпечення 131
3.5. Гарантії надійності роботи НПФ, збереження, приросту і повернення пенсійних накопичень 140
3.6. Критерії вибору Фонду, або як не переплутати «пенсійний дім» з пенсійною «пірамідою» 144
4. ПРОФЕСІЙНІ ПЕНСІЙНІ СИСТЕМИ (ППС) ТА НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ 149
4.1. Місце і роль ППС у вирішенні завдань пенсійного забезпечення персоналу підприємств і організацій 149
4.1.1. Необхідність створення, мета і призначення ППС 149
4.1.2. ППС і державна (солідарна) пенсійна система 151
4.1.3. Мета, завдання і загальні умови НПЗ в ППС 154
4.2. Теоретичні основи побудови ППС на базі корпоративного (професійного) НПФ 156
4.2.1. Пенсійні плани і схеми в ППС 156
4.2.1.1. Поняття пенсійного плану і пенсійної схеми 156
4.2.1.2. Принцип солідарної відповідальності у пенсійних схемах ППС 161
4.2.2. Аналіз пенсійних схем із установленим розміром внесків 162
4.2.2.1. Схема «Із встановленим розміром внесків, солідарною відповідальністю і виплатами пенсій на визначений строк» 162
4.2.2.2. Схема «Із встановленим розміром внесків, солідарною відповідальністю і виплатами довічних пенсій» 163
4.2.3. Пенсійні програми для ППС 164
4.2.3.1. Мета і зміст пенсійної програми підприємства 165
4.2.3.2. Тарифна пенсійна програма 165
4.2.3.3. Накопичувальна пенсійна програма 171
4.2.3.4. Пропорційна (компенсаційна) пенсійна програма 175
4.2.4. Основи розрахунку пенсійних програм для учасників ППС 176
4.2.4.1. Методи фінансування пенсійних систем (програм) 176
4.2.4.2. Методика розрахунку пенсійної програми для підприємства-вкладника НПФ 179
4.2.4.3. Поняття фондованості ППС 184
4.2.4.4. Прогнозування пенсійних виплат для майбутніх пенсіонерів — учасників НПФ 186
4.3. Практика створення і функціонування ППС на базі НПФ корпоративного (професійного) типу 192
4.3.1. Концепція побудови ППС. Структура і функції основних елементів ППС 192
4.3.2. Місце і роль профспілкової організації і пенсійної комісії підприємства в створенні і функціонуванні ППС 198
4.3.2.1. Профспілкова організація підприємства 198
4.3.2.2. Пенсійна комісія підприємства 200
4.3.3. Схема співробітництва підприємства і НПФ при утворенні ППС 202
4.3.4. Алгоритм взаємодії НПФ і Вкладника по створенню пенсійної програми підприємства 206
4.3.5. Фінансування пенсійної програми підприємства 210
4.4. Аналіз мотивацій участі роботодавців і працівників у ППС, створеній на базі НПФ 217
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 225
ДОДАТКИ 230
Перелік джерел права в частині, що стосуються створення та діяльності професійних пенсійних систем в Україні на базі НПФ 230
Короткий словник термінів і понять недержавного пенсійного забезпечення 234
ЗМІСТ 241