Олександр Ткач

ЯКЩО ВИ НАЛАШТОВАНІ ВИКОНАТИ ПОПЕРЕДНІ РОЗРАХУНКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПЕНСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА, ПРОПОНУЄМО ЗАПОВНИТИ ТА НАДІСЛАТИ НАМ АНКЕТУ

Пенсійна програма підприємства: мета, задачі, розробка, шляхи реалізації

Адміністрація багатьох українських підприємств розглядає можливість організації додаткового (недержавного) пенсійного забезпечення своїх співробітників.

Як показує практика створення і функціонування корпоративних пенсійних систем, недержавне пенсійне забезпечення (НПЗ) позитивно сприймається роботодавцем , якщо дозволяє ефективно вирішувати завдання, що стосуються :

 • реалізації соціальних програм;
 • наповнення загального компенсаційного пакета працівників;
 • управління персоналом і оптимізації його чисельності;
 • стабілізації колективу і зменшення плинності кадрів;
 • фінансування програм розвитку виробництва ( бізнесу );
 • податкового планування;
 • корпоративного управління;
 • підвищення власного іміджу і рейтингу підприємства;
 • формування персональної пенсії.

Це означає, що проблема НПЗ повинна вирішуватися комплексно в рамках розробленої і затвердженої роботодавцем пенсійної програми підприємства.

Пенсійна програма підприємства (ППП) – документ, що визначає комплекс організаційно-правових, фінансово-економічних, технічних та інших взаємопов'язаних заходів, спрямованих на створення і функціонування системи додаткового (недержавного) пенсійного забезпечення персоналу.

Мета ППП - ефективне вирішення завдань соціального та економічного розвитку в інтересах успішного ведення бізнесу на довгостроковій основі шляхом організації системи недержавного пенсійного забезпечення.

Розробка ППП полягає у:

 • визначенні категорій працівників, що будуть охоплені недержавним пенсійним забезпеченням, та умов НПЗ;
 • розрахунку необхідних фінансових ресурсів для здійснення НПЗ і визначенні джерел фінансування;
 • відпрацюванні, обговоренні та корегуванні внутрішніх нормативних документів, що визначають умови і порядок реалізації недержавного пенсійного забезпечення.

Вихідні дані для побудови ППП :

 • демографія підприємства ( статево-вікова структура персоналу, показники плинності кадрів і темпів виходу на пенсію, статистика по інвалідності і смертності працівників);
 • економіка підприємства ( розміри і динаміка заробітної плати по кожній категорії працівників, частка фонду оплати праці і соціальних програм у складі витрат підприємства );
 • обсяг соціальних гарантій , передбачених колективним договором .

Реалізація ППП містить у собі:

 • проведення переговорів з майбутніми учасниками системи НПЗ ( трудовий колектив, фінансові установи);
 • створення власного фінансового інституту формування і виплат недержавних пенсій і / чи вибір фінансових структур і укладення з ними договорів на надання послуг з НПЗ
 • затвердження нормативно-правових документів, що регламентують НПЗ персоналу (статут фонду, пенсійні схеми, інвестиційна декларація,пенсійні контракти, договори про виплати пенсій)
 • підготовку і навчання фахівців для здійснення діяльності з НПЗ
 • організацію програмно-технічного та інформаційного забезпечення
 • укладення пенсійних контрактів з персоналом
 • відкриття і ведення пенсійних рахунків
 • збір , облік і перерахування пенсійних внесків
 • персоніфікований облік учасників
 • визначення напрямків інвестування пенсійних активів (інвестиційна декларація)
 • розподіл інвестиційного доходу, отриманого від розміщення пенсійних внесків
 • формування списків пенсіонерів
 • розрахунок, нарахування і виплата недержавних пенсій
 • інформування персоналу (учасників)
 • складання і надання звітності учасникам і контролюючим органам.

Аналіз досвіду побудови корпоративних пенсійних систем показує, що на стадії їхнього проектування підприємства потребують надання послуг, що стосуються :

 • розробки умов недержавного пенсійного забезпечення і проектів внутрішніх нормативних актів, що регулюють умови і порядок формування накопичень та виплат недержавних пенсій;
 • навчання і підготовки фахівців з організації НПЗ;
 • методичної, технічної, інформаційної допомоги та інших видів підтримки;
 • здійснення незалежної експертизи умов НПЗ, пропонованих підприємству фінансовими установами;
 • проведенні організаційних і освітніх заходів серед персоналу.

У ході розробки ППП, роботодавець зіштовхується з необхідністю одержання відповідей з цілого ряди питань:

 • Які категорії працівників і на яких умовах повинні одержати право на недержавну пенсію?
 • Якими повинні бути мінімальний і максимальний розміри пенсії від підприємства ?
 • Як врахувати трудовий внесок і статус працівника (зарплата, стаж, посада) у пенсійній схемі ?
 • Які розміри внесків і з якою періодичністю необхідно перераховувати підприємству до НПФ?
 • Джерела фінансування недержавних пенсій ?

Важливо, щоб пенсійна програма була рентабельної і збалансований в умовах змінної фінансово-економічної і демографічної ситуацій на підприємстві. Прогнозування поводження корпоративної пенсійної системи необхідно для своєчасного прийняття рішень.

Нашими співробітниками створена експрес-методика і розроблена програма розрахунку основних параметрів ППП.

Програма враховує зміни у вихідних даних, що відбивають:

 • кількість персоналу;
 • середню заробітну плату;
 • розміри внесків підприємства і працівників;
 • норму реальної доходності інвестицій;
 • щорічні темпи виходу на пенсію;
 • середній розмір недержавної пенсії;
 • адміністративні витрати;
 • винагороди фінансовим посередникам.

Застосування даної методики на ранніх стадіях проектування пенсійної системи дозволить уникнути можливих помилок, що можуть мати серйозні наслідки для підприємства і його працівників.

Яким шляхом може бути реалізована корпоративна пенсійна програма? Законодавством України передбачена організація НПЗ через систему недержавних пенсійних фондів (пенсійні схеми) , страхових компаній ( страхування життя) і банківських установ ( пенсійні депозитні рахунки). Для створення корпоративної (професійної) пенсійної системи роботодавець може заснувати власний фінансовий інститут формування і виплат недержавних пенсій (корпоративний недержавний пенсійний фонд) чи укласти відповідні договори з обраними ним фінансовими установами, що мають визначені законодавством України ліцензії на надання послуг з НПЗ. За умови грамотної організації НПЗ пенсійна програма підприємства може служити заставою успішного ведення бізнесу на довгостроковій основі.

Текст повністю опубліковано рос. мовою в журналі HRD/Отдел кадров, 2003, №16, август.
Передруковано укр. мовою журналом «Праця і закон», 2004, №7, квітень.
Передрук та використання тільки за письмової згоди автора.

ЯКЩО ВИ НАЛАШТОВАНІ ВИКОНАТИ ПОПЕРЕДНІ РОЗРАХУНКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПЕНСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА, ПРОПОНУЄМО ЗАПОВНИТИ ТА НАДІСЛАТИ НАМ АНКЕТУ


Корпоративная пенсионная программа. - 2005. - №6

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ПЕНСИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ХОЛДИНГОВ

Моделирование и расчет пенсионной корпоративной программы. - 2006. - №5

подробнее см. в книге Ткач О.Й. «Пенcійна програма підприємства: досвід і технологія»

 

Вверх