Основні нормативно-правові акти законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення

Закони України

1. «Про недержавне пенсійне забезпечення» №1057-ІV від 09.07.2003

ЗАКОН УКРАИНЫ О негосударственном пенсионном обеспечении

2. «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-ІV від 09.07.2003
3. «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №1957-ІV від 21.06.2004
4. «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування доходів фізичних осіб» №1958-ІV від 21.06.2004

Нормативно-правові акти, прийняті Кабінетом Міністрів України( дата і номер розпорядження)

1.13.07. 2004 N 479-р
Про затвердження Плану заходів щодо створення накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на 2004-2007 роки
2.23.12.2004 № 961-р
Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення системи захисту пенсійних активів

Нормативно-правові акти, прийняті Держфінпослуг (дата і номер розпорядження)

1. 16.12.2004 N 3100
Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду
2. 09.12.2004 N 2968
Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів
3.12.10.2004 N 2534
Про затвердження Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ
4. 03.09.2004 N 2263
Про затвердження Порядку тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України адміністратора недержавних пенсійних фондів
5. 17.08.2004 N 2080
Про затвердження Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем
6. 22.07.2004 N 1729
Про встановлення плати за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів
7. 20.07.2004 N 1660
Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду
8. 22.06.2004 N 1101
Про затвердження Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
9. 22.06.2004 N 1102
Про затвердження граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду
10. 22.06.2004 N 1100
Про затвердження Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення
11. 29.04.2004 N 481
Про внесення змін до Положення про порядок державної реєстрації недержавних пенсійних фондів
12. 04.03.2004 N 130
Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду
13. 04.03.2004 N 129
Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів
14. 29.12.2003 N 186
Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації недержавних пенсійних фондів
15. 29.12.2003 N 187
Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
16. 29.12.2003 N 188
Про встановлення плати за видачу ліцензій
17. 25.12.2003 N 178
Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду
18. 25.12.2003 N 183
Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг
19. 18.12.2003 N 169
Про затвердження Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду
20. 11.12.2003 N 161
Про затвердження Порядку проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування
21. 27.11.2003 N 137
Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів
22. 27.11.2003 N 139
Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду
23. 13.11.2003 N 125
Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу
24. 13.11.2003 N 118
Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
25. 13.11.2003 N 120
Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
26. 23.10.2003 N 93
Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

Нормативно-правові акти, прийняті Держкомціннихпаперів ( дата і номер розпорядження)

1. 10.12.2003 N 560
Про затвердження Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури зазначених активів
2. 11.08.2004 N 335
Про затвердження Положення про винагороду за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду
3.18.08.2004 N 348
Про затвердження Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПРАВА В ЧАСТИНІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
ДІЯЛЬНОСТІ З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

1.Конституція України .

2. У відповідності до Конституції України прийнято Кодекси і Закони України:

Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Кодекс законів про працю України (Затверджено Законом N 322-VIII .- 10.12.71.- ВВР, 1971)

Загальні питання державного і недержавного пенсійного забезпечення:

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 23, ст.121 )
Закон України “ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". -09.07.2003.-№1058-IV (набирає чинності з 1 січня 2004 р.)
Закон України «Про пенсійне забезпечення» .- 5 листопада 1991 р.-N 1788-XII
Закон України “ Про недержавне пенсійне забезпечення". - 09.07.2003.- №1057-IV (набирає чинності з 1 січня 2004 р.)
Закон України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (ВВР,1994,№4,ст.18).
Закон України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» .-(ВВР,1994,№4,ст.18).

З питань державного регулювання ринків фінансових послуг в сфері недержавного пенсійного забезпечення:

Закон України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових по-слуг».-12 липня 2001 р.- N 2664-III.
Закон України “Про банки і банківську діяльність”. - 07 грудня.2000 р. -№2121-ІІІ.
Закон України “Про внесення змін до Закону України “ Про страхування”.- 04.10.2001 № 2745-III
Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” - 18 червня 1991 р. № 1201-XII
Закон України “ Про державне регулювання ринку цінних паперів”- 30.10.1996 № 448/96-ВР
Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фон-ди)" . -15 березня 2001 року.- N 2299-III
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".- 15 травня 2003 року. N 755-IV (набирає чинності з 1 липня 2004 р.)
Закон України «Про підприємництво» (ВВР,1991,№14,ст.168).
Закон України «Про підприємства в Україні» (ВВР,1991,№14,ст.168).
Закон України « Про господарські товариства».- 19 вересня 1991 року.- N 1576-XII
Закон України « Про ліцензування певних видів господарської діяльності».- 01 червня
2000 р.- N 1775-III

З питань соціального партнерства учасників недержавного пенсійного забезпечення:

Закон України «Про оплату праці» 24 березня 1995 року.- N 108/95-ВР
Закон України «Про колективні договори і угоди».- 1 липня 1993 р.-N 3356-XII
Закон України « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».- 15 вересня 1999 р.- N1045-XIV .
Закон України «Про організації роботодавців» .-24 травня 2001 р.- N 2436-III.
Закон України «Про об'єднання громадян» .- 16 червня 1992 р.- N 2460-XII

З питань оподаткування і обліку операцій учасників недержавного пенсійного забезпечення:

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» ( в редакції 17.06.2004 р.)
Закон України «Про податок на додану вартість».- 3 квітня 1997 р.- N 168/97-ВР
Закон України “ Про податок з доходів фізичних осіб ".-22 травня 2003 року.- N 889-IV
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ».-16 липня 1999 р.- N 996-XIV

3.Міжнародні угоди (договори), що їх уклала Україна, або приєдналася до них , чи в порядку правонаступництва підтвердила свої зобов’язання з міжнародних договорів колишнього СРСР та Укранської РСР ( на підставі Закону України «Про правонаступництво України .-12 вересня 1991 року.- N 1543-XII .-(ВВР), 1991,-N 46, ст.617) .

1. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН). - Док. ООН А/RES/2200 А (XXI). -Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII від 19.10.1973 р. )

2. Конвенция Международной организации труда (МОТ) от 4 июня 1952 года N 102 “О минимальных нормах социального обеспечения”

3. Конвенция Международной организации труда (МОТ) “Об основных целях и нормах соци-альной политики “ (вступила в силу 23 апреля 1964 года) N 117 :"Конвенции и рекомендации МОТ".- Женева, 1991 г.
4. Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года .

5. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації «Про трудову діяльність і соціа-льний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн» ( Здійснено 14 січня 1993 року у м. Москві)

4.Укази Президента України щодо реформування пенсійного забезпечення

1. Указ Президента України «Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» від 13 квітня 1998 року N 291/98.
2. Указ Президента України від 11 червня 2001 року N 421/2001 «Про Державну раду з питань пенсійної реформи».
3. Указ Президента України від 26 березня 2001 р. N 198 /2001 "Про додаткові заходи щодо роз-витку фондового ринку України"
4. Указ Президента України від 4 квітня 2003 року № 292/2003 “Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг”
5. Розпорядження Президента України від 14 квітня 2003 року № 292/2003 "Про заходи щодо за-безпечення захисту активів недержавних пенсійних фондів"

5. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 427 «Про укладення Меморан-думу про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо співпраці по програмі реформування системи пенсійного забезпечення в Україні».
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740 «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності».
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 102-р «Про першочергові заходи щодо подальшого проведення пенсійної реформи».
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2001 р. N 1046 “Про затвердження За-ходів щодо реалізації “Основних напрямів розвитку фондового ринку на 2001-2005 роки”
5. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» 26 грудня 1992 р. N 13-92 (ВВР 1993, N 10, ст.77 ).
6. Декрет Кабинету Міністрів України « Про систему валютного регулювання і валютного кон-тролю» від 19 лютого 1993 року N 15-93 ( ВВР 1993, N 17, ст.184 ).

6. Нормативно-правові акти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Комісії від 27.11.2003 N 137 « Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів»
Розпорядження Комісії від 13 листопада 2004 року № 118 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів»
Розпорядження Комісії від 27.11.2003 N 139 «Про затвердження Положення про інвестиційну дек-ларацію недержавного пенсійного фонду»
Розпорядження Комісії від 18.11.2003 N 127 «Про затвердження Порядку внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності За-коном України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
Розпорядження Комісії від 18.12.2003 N 169 «Про затвердження Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду»
Розпорядження Комісії від 25.12.2003 N 178 «Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду»
Розпорядження Комісії від 29.12.2003 N 187 «Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулю-вання ринків фінансових послуг України»
Розпорядження Комісії від 11.12.2003 N 161 «Про затвердження Порядку проведення зборів за-сновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування»
Розпорядження Комісії від 29.12.2003 N 186 «Про затвердження Положення про порядок держав-ної реєстрації недержавних пенсійних фондів»
Розпорядження Комісії від 28.08.2003 N 41 «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ»
Розпорядження Комісії від 13.11.2003 N 125 «Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу»
Розпорядження Комісії від 25.12.2003 N 183 «Про затвердження Положення про навчан-ня,перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяль-ність на ринках фінансових послуг»

7. Інші підзаконні акти

1. Постанова Правління Національного банку України №344 від 16.08.2001 р. «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій не-банківським установам».
2. Наказ ДПАУ від 03.07.2000 р. №355 «Про затвердження Порядку визначення структури озна-ки неприбуткових установ (організацій)».
3. Лист ДПАУ N 11730/7/18-1117 від 30.08.2001р. «Про Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» .

8. Правові акти Европейського Союзу, виконання яких є однією з передумов вступу України до цієї організації

Європейський кодекс соціального забезпечення ( Страсбург, 16 квітня 1964 року).- European Treaty Series/48 : Збірка договорів Ради Європи.- Парламентське видавництво, Київ – 2000.
Європейська соціальна хартія (переглянута) .-Страсбург, 3 травня 1996 року.( Хартія вступила в силу 01.07.1999 р.)
Международный стандарт финансовой отчетности IAS19 «Вознаграждения работникам»
Международный стандарт финансовой отчетности IAS 26 «Учет и отчетность по программам пен-сионного обеспечения (пенсионным планам)»