Будова пенсійної системи України

Реформування пенсійної системи України віднесено до приоритетних завдань політики держави. Забезпечення економічної та фінансової стабільності, соціальної справедливості в пенсійному питанні настійливо вимагає запровадження в Україні багаторівневої пенсійної системи, елементи якої успішно апробовані впродовж багатьох років у цивілізованих країнах.

1. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», що набрав чинності з 2004 року, система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення.

2. Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні

2.1. Суб'єктами солідарної системи є:

 • застраховані особи, а в окремих випадках, визначених Законом, - члени їхніх сімей та інші особи;
 • страхувальники;
 • Пенсійний фонд;
 • уповноважений банк;
 • підприємства, установи, організації (далі - організації), що здійснюють виплату і доставку пенсій.


2. 2.Суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:

 • особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів;
 • підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення;
 • Накопичувальний фонд;
 • недержавні пенсійні фонди;
 • юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління Накопичувальним фондом,
 • недержавними пенсійними фондами та управління їх пенсійними активами;
 • зберігач;
 • страхові організації.
 • Інші суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення можуть бути визначені законами України.

3.Система недержавного пенсійного забезпечення

Створюється і функціонує відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» , що набрав чинності з 2004 року.

Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка грунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є:

 • недержавні пенсійні фонди (НПФ);
 • страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;
 • банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків;
 • вкладники та учасники пенсійних фондів;
 • вкладники пенсійних депозитних рахунків;
 • фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;
 • засновники пенсійних фондів;
 • роботодавці - платники корпоративних пенсійних фондів;
 • саморегулівні організації суб'єктів, які надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення;
 • органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення;
 • адміністратори пенсійних фондів;
 • компанії з управління активами (КУА);
 • зберігачі;
 • аудитори;
 • особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно до Закону.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:

1) пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів відповідно до Закону;

2)страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до Закону та законодавства про страхування;

3)банківськими установами відповідно до Закону та законодавства про банківську діяльність шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом.

4. Параметри рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні

4.1. Мінімальний розмір пенсії за віком із солідарної системи встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу.

4.2. Запровадження другого рівня обумовлено рядом умов, визначних законом, виконання яких можливе не раніше 2007 року. Це, зокрема - набуття досвіду роботи системи недержавного пенсійного забезпечення як складової частини системи накопичувального пенсійного забезпечення.

4.3. Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, буде здійснюватись згідно з окремим законодавчим актом через недержавні професійні та корпоративні фонди. Такий закон набере чинності не раніше 2006 року. До цього моменту виплати нинішнім пенсіонерам даних категорій здійснюються із солідарної системи.

4.4. Розбудова третього рівня розпочалася з середини 2004 р. На початку 2005 р. в Україні було зареєстровано близько 30 НПФ, більше 10 адміністраторів НПФ, понад 50 КУА та 60 банків-зберігачів, а також декілька десятків страхових компаній, що отримали ліцензії на здійснення діяльності зі страхування життя. Запровадження пенсійних депозитних рахунків комерційними банками очікується не раніше 2010 року.

Заробити право на пенсію чи сформувати пенсійні накопичення? - Пенсія•Березень 2004